בניית חדרי טורבינה

פרוייקט חדר טורבינה - מחזם חיפה

חדר טורבינה מחז"מ חיפה וצפית (2009):

היקף: כ-2,800 טון קונסטרוקצית פלדה.
תאור: מבנים מאסיביים מאוד ומרובי מפלסים ומשטחים להעמסת ציוד כבד.
נקודת עניין: עמודי וקורות המבנים יוצרו בבית המלאכה היות ותוכננו בחתכים משתנים, מידות ועוביים לא סטנדרטיים. דגש רב הושם לגבי הריתוכים ומערכת ציפויי אנטי קורוזיבית.