לקוחות קונסטרוקציית פלדה

לקוחות א.פ.י.ד. טכנולוגיה בע"מ


קבוצת כי"ל

קבוצת כי"ל

מכתשים בע"מ

מכתשים בע"מ

חיפה כימיקלים לישראל

חיפה כימיקלים לישראל

טבע בע"מ

טבע בע"מ

חברת החשמל לישראל

חברת החשמל לישראל

קבוצת ברן

קבוצת ברן

א.ארנסון בע"מ

א.ארנסון בע"מ

סולל בונה בע"מ

סולל בונה בע"מ

דניה סיבוס בע"מ

דניה סיבוס בע"מ